Tjenester

Jeg tilbyr tjenester til:

  • bedrifter innenfor utvikling av ledere, team, medarbeidere og arbeidsmiljø

  • Privatpersoner innenfor personlig utvikling og relasjonsutvikling | parterapi


Tlf:  47383864

E-post:  tonje@systemiske-perspektiver.no
Tjenester til bedrifter

  • Lederutvikling, individuelt eller i gruppe
  • Teamutvikling, på alle nivåer
  • Konfliktløsning
  • ArbeidsmiljøInnenfor den systemiske tilnærmingen finnes det flere metoder for utviklingsrettet veiledning. Enkelte av disse har vist seg å ha stor effekt på blant annet ledergrupper. En metode er for eksempel "reflekterende team" som kan bidra til større psykologisk trygghet i gruppen. Denne metoden bidrar også positivt når det gjelder å trene opp lytte-ferdigheter og bli bevisst hvordan egen kommunikasjonsstil påvirker og oppfattes av andre.


Ønsker du å bli mer bevisst egen lederstil og kommunikasjon med dine medarbeidere? Jeg tilbyr reflekterende samtaler for bevisstgjøring omkring egne styrker og "blindsoner" som leder. Jeg har en kognitiv og emosjonsfokusert tilnærming til veiledningen. Ved å lese faglitteratur innenfor ledelse i dag, ser man flere steder at emosjonell og sosial intelligens trekkes frem som suksessfaktorer for god og effektiv ledelse. 


På samme måte som metoder innenfor systemisk tilnærming egner seg for utvikling av team og ledere, egner de seg også for å løse konflikter på arbeidsplassen. Dersom du oppfatter begynnende utfordringer i arbeidsmiljøet, anbefaler jeg at du raskt tar grep. Jeg bidrar med både kartlegging og videre tiltak.

Personlig utvikling 

  • Individuelle samtaler
  • Utvikling av parrelasjon
  • Utvikling av andre nære relasjoner


Jeg tilbyr mine systemiske perspektiver til privatpersoner som ønsker å komme alene eller sammen med sin partner. Andre nære relasjoner er også velkommen. Innenfor den systemiske tilnærmingen finnes det flere gode verktøy for utvikling av relasjoner. Vi finner sammen ut av målsetting og hva som skal til for å nå målene. 


Ta gjerne kontakt på e-post, skriv litt om deg/dere, så kommer jeg tilbake til dere med mine tanker for veien videre.


Spørsmål du eller dere kan svare på i e-posten:


- Hva ville vært det første tegnet på at en positiv endring hadde funnet sted? Hvordan ville du/dere merket dette? Hva ville vært annerledes?