Om meg

Utdannelse

 

Kommunikasjon, samspill og ledelse, 30 stp.

Human Resource Management, 15 stp.

Universitetet i Sørøs-Norge.


Profesjonsmaster i Familieterapi og systemisk praksis ved VID Vitenskapelige Høyskole (tidligere Diakonhjemmet Høyskole

 

Bachelor i Sosialantropologi fra Universitetet i Oslo


Kurs

Sertifisert kursleder for Gottmans 7 prinsipper for gode samliv, gjennom Gottman Institute

Tonje Anine Løff


Med bakgrunn fra Sosialantropologi, klinisk systemisk terapi og nå ledelse og HRM.


Hvordan kan denne bakgrunnen forstås som mer enn summen av hver enkelt del? Helheten utgjør så mye mer enn delene hver for seg. Videre kan du plusse på flere deler, som arbeidserfaring, oppvekst, relasjoner og interesser.


Totalen er ikke lett å måle, dele opp eller kategorisere. Man kan ikke forstå en del, uten å se det i sammenheng med resten. 


Når du tar kontakt, og vi to skal sitte ned å snakke sammen, hvordan blir det da? Når vi tolker, vurderer, analyserer og forstår det den andre sier og gjør? Hva er summen av det? Det er summen av alt mitt og alt ditt, sammen, i et komplekst samspill. I møte med akkurat deg, vil jeg hente frem noen av mine deler, mens andre deler vil du kanskje aldri oppdage. For hvert uttrykk, kroppsspråk, ord og handing du gjør, vil jeg svare ut fra summen av mine deler, i samspill med dine. Gir det mening?


Jeg skal fortsette i litt enklere språk.


Kort fortalt er det vanskelig å svare på "hvem er jeg", når man er langt inne i systemiske tanker. For jeg er ganske kompleks og sammen blir vi enda mer komplekse.


For å si noe konkret, så har jeg 10 års erfaring med veiledning og terapi. Videre har jeg studert systemisk teori, både indirekte gjennom sosialantropologi (Bateson, systemteoriens far, var jo nettopp antropolog, blant annet) og gjennom klinisk mastergrad gjennomført over 4 år på deltid, med over 300 timer veiledning. Jeg har erfaring med å identifisere mønster i kommunikasjon og relasjoner som kan føre til gnissninger, vonde følelser og konflikt. Mitt mål er å bistå deg til høyere bevissthet rundt dine egne tanke- og reaksjonsmønstre, emosjonelle triggere og kommunikasjonsstil.  


Det som driver meg videre i mitt arbeid er menneskemøtene. Alle mine menneskemøter er helt unike og bringer med seg læring og innsikt. Jeg lærer noe nytt av alle jeg møter og det gjør meg glad, varm og ydmyk hver gang jeg inviteres til å ta del i noens liv.


Yoga har for meg vært et viktig redskap for bedre forståelse av meg selv, bedre helse og opplevelsen av å finne ro. Derfor elsker jeg å dele yoga med andre, både i grupper og en til en. Jeg kombinerer gjerne prinsipper fra yoga med veildning, men kun etter ønske fra deg.