Hjem

Et system er mer enn summen av delene

"Fokuset må være på samspillet mellom de ulike elementer innen systemet heller enn på studiet av de enkelte elementer"

Hårtveit & Jensen (2003)


Vi ønsker å diagnostisere, personlighetsteste og vurdere egenskaper ved enkeltindivider. Hvor langt kommer vi egentlig med dette? Sett fra et systemisk perspektiv vil ikke dette føre oss veldig langt. Innenfor systemteorien går man heller så langt som å si at det ikke finnes egenskaper som tilhører individet, men at alle reaksjoner og handlinger oppstår i relasjon til noe(n).

Derfor er det mer fruktbart å forstå det som skjer mellom mennesker.


Menneskelige samspill skjer organisk. Vi deltar i et komplekst samspill, hvor vi konstant påvirker og påvirkes av systemene og menneskene rundt oss. 


Ta for eksempel Henning Bang (2013) sin definisjonen på organisasjonskultur:

"Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene."


Hvordan kan du forstå dine ansatte, eller deg selv som leder, uten å se helheten av det systemet dere er en del av? Gruppens dynamikk og samspill, eller også kultur, må forstås som mer enn hver enkelt del.


Tenk på parforholdet ditt. Hvordan kan du forstå din partner uten å se helheten av samspillet mellom dere? Enhver handling eller kommunikasjon fra din partner springer ut fra en gjensidig påvirkning mellom dere. 


Noen ganger kan det være lurt å høre en klinisk systemiker sine perspektiver og innspill.


Ønsker du å vite mer? Send meg en e-post da vel!

Jeg tilbyr mitt systemiske perspektiv til


  • Lederutvikling
  • Teamutvikling
  • Personlig utvikling
  • RelasjonsutviklingLes mer om meg her