Om Tonje Anine

OM TONJE ANINE

Familieterapeut Tonje Anine


Tonje Anine har flere års erfaring fra råd og veiledning med personer i vanskelige livssituasjoner og som står ovenfor vanskelige valg. Hun har erfaring med å identifisere mønstre i relasjoner som kan føre til dårlig kommunikasjon og konflikt.


Siden 2009 har Tonje Anine jobbet med veiledning av  kvinner, menn og hele familier som har opplevd vold og høyt konfliktnivå hjemme. Hun har også erfaring fra veiledning knyttet til sinnemestring og voldsproblematikk. Ikke vent med å ta kontakt! Ved å snakke med en nøytral tredjeperson kan det skapes bevegelse i fastlåst dialog og tankemønster.


"Jeg har stor tro på at endring er mulig og at det som virker fastlåst kan beveges!"

Familieterapeut Tonje Anine Løff 

Utdannelse

 

Profesjonsmaster i Familieterapi og systemisk praksis ved VID Vitenskapelige Høyskole (tidligere Diakonhjemmet høyskole)

 

Sertifisert kursleder for Gottmans 7 prinsipper for gode samliv, gjennom Gottman Institute

 

Bachelor i Sosialantropologi fra Universitetet i Oslo

 

 

KONTAKT

Knud Askersvei 26 b

(lokalene til Askerterapeutene)

1383 Asker